לאתר היצרן לאתר היצרן

מ.נ. מערכות   04-6220111

ת.ד 12186 פארק תעשיות עמק-חפר

sales@atera.co.il

יריב: 054-4580340

פקס: 04-6220808

www.mnsys.co.il